چرا دفتر فایل دفتایل؟


دفتایل با بهره مندی از 2دهه تجربه و تخصصهنگامی که پای صحبت‌های مدیران و مشاوران املاک می‌نشینیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از آنها، تجربیات مشترکی در زمینه از دست دادن معاملات گوناگون داشته‌اند. این افراد در بسیاری از موارد، پس از انجام معامله توسط همکارانشان، متوجه می‌شوند که خود نیز فایل‌های مربوطه و همچنین مشتری بالقوه مربوط به همان فایل را داشته‌اند اما تنها بخاطر پراکندگی ذهنی، این موضوع را فراموش کرده‌اند. این پیشامد به دفعات و برای افراد مختلف، اتفاق افتاده است. در این میان، مسئله مهم و قابل توجه، نظم‌دهی به فایل‌ها و اطلاعات مربوط به املاک و مشتریان شماست. ایده اولیه دفتایل، برای رفع این نیاز شکل گرفت: " ایجاد ارتباط سریع و اصولی، بین مشتری بالقوه و پروژه(فایل) آماده به قرارداد"